هم ورزشی گروهی است که با توپ انجام می گیرد. مسابقه هندبال با دو تیم هفت نفره در محوطه ای ۴۰ در ۲۰ متری انجام می گیرد , تعداد کل بازیکنان: ۱۲ نفر برای هر تیم است که تعداد بازیکنان داخل زمین: ۷ بازیکن در هر تیم که شامل یک دروازه بان هم می باشد کل داوران  ۶ نفر شامل سرداور، داور، داور فنی، وقت نگهدار، منشی و مسئول تابلو هستند .
ورزش هندبال هم ورزشی گروهی است که با توپ انجام می گیرد. مسابقه هندبال با دو تیم هفت نفره در محوطه ای ۴۰ در ۲۰ متری انجام می گیرد.
handball_terrain

● قوانین و مقررات  حاکم بر ورزش هندبال
▪ تعداد کل بازیکنان:
۱۲ نفر برای هر تیم.

▪ تعداد بازیکنان داخل زمین:
 ۷ بازیکن در هر تیم که شامل یک دروازه بان هم می باشد.

▪ تعداد کل داوران:
۶ نفر شامل سرداور، داور، داور فنی، وقت نگهدار، منشی و مسئول تابلو.

▪ اندازه زمی هندبال :
زمین هندبال دارای طول ۴۰ متر و عرض ۲۰ متر می باشد.

▪ شکل، اندازه و رنگ دروازه هندبال
 دروازه به شکل ذوزنقه بود که دارای ۲ متر ارتفاع و عرض ۳ متر می باشد. عمق هر دروازه در باhandball_goalلا ۱۰۰ سانتی متر و در پائین ۱۵۰ سانتی متر بوده و رنگ آن سفید و سیاه یا سیاه و زرد می باشد.

▪ وزن و رنگ توپ هندبال
 برای مردان ۴۲۵ الی ۴۷۵ گرم و برای بانوان و نوجوانان ۳۲۵ الی ۴۰۰ گرم می باشد. رنگ توپ سفید- قرمز یا ترکیبات دیگری است.

▪ اندازه توپ هندبال:
 اندازه محیط توپ برای مردان ۵۸ تا ۶۰ سانتی متر و برای زنان ۵۴ تا ۵۶ سانتی متر می باشد.

▪ نحوه شروع بازی هندبال:
بازی با قرعه کشی توسط داور از طریق پرتاب سکه بوده و تیم برنده توپ یا زمین را انتخاب می کند.

▪ زمان بازی هندبال:
هر بازی دارای دو وقت ۳۰ دقیقه مفید بوده که توسط داور تشخیص داده می شود.

▪ تعداد استراحت بین دو نیمه:
 بین هر دو نیمه ۱۰ دقیقه استراحت برای هر تیم در نظر گرفته می شود.

▪ محیط دروازه هندبال:
 ا ین محیط متعلق به دروازه بان است و هیچ بازیکنی حق ورود به آن را ندارد و ملاک در ورود به محوطه، تماس با خط یا زمین محوطه است.

▪ تعداد تعویض:
 برای هر تیم نامحدود و آزاد است و بازیکنان باید از قسمت مشخص شده، تعویض شوند.

▪ شماره بازیکن و دروازه بان در ورزشهندبال:
بازیکنان می توانند هر شماره ای داشته باشند.

▪ طریقه پرتاب اوت:
کف یک پا باید روی خط قرار گیرد و توپ بدون حرکت پا به داخل زمین انداخته شود.

▪ زدن پنالتی در ورزش هندبال:
در هنگام زدن پنالتی بایستی کف یک پا چسبیده به زمین و پشت خط باشد. فاصله نقطه پنالتی تا دروازه ۷ متر می باشد.

▪ بازی مساوی:
هر بازی با توجه به شرایط هر تورنمنت یا مسابقه می تواند نتیجه تساوی داشته باشد یا نداشته باشد.

▪ وقت اضافی:
اگر بازی نیاز به برنده داشته باشد، در صورت تساوی دو تیم در وقت قانونی، دو وقت ۵ دقیقه ای و در صورت تساوی دوباره، پس از استراحت تیم ها، دو وقت ۵ دقیقه ای دیگر گرفته می شود.

● نکاتی در مورد ورزش هندبال
•    یک تیم می تواند توپ را تا ۱۰ ثانیه در زمین خودی و تا ۲۰ ثانیه در زمین حریف نگهدارد، بنابراین هر تیم می تواند تا ۳۰ ثانیه مالک توپ باشد.
•    تعویض دروازه بانها از محوطه مشخص شده انجام می پذیرد.
•    اگر تیمی گل بخورد، همان موقع حتی قبل از اینکه تیم گل زننده وارد زمین خودشان شوندhandball_shoes، می توانند از وسط زمین و با سوت داور بازی را شروع نمایند.
•    مالک توپ می تواند ۳ قدم راه برود و بعد توپ را به زمین بزند (دریبل) و بعد ۳ گام دیگر بردارد (مانند بسکتبال) سپس می تواند هم شوت بزند و هم پاس بدهد.
•    در زمان زدن پنالتی کلیه بازیکنان باید پشت خط منقطع قرار داشته باشند.
•    برای شروع بازی توسط تیمی که گلی دریافت کرده است، می بایست مالک توپ یک پای خود را در داخل دایره خط وسط زمین قرار دهد و سپس پاس دهد تا بازی شروع شود.
•    دروازه بان وقتی از محوطه ۶ متر خارج شود، بازیکن محسوب می شود.
o    کرنر زمانی است که توپ با بدن یکی از بازیکنان دفاع برخورد کند و به پشت دروازه برود. برای پرتاب کرنر، بازیکن پرتاب کننده باید از گوشه زمین، موازی خط دروازه با قراردادن یک پا روی خط، توپ را به داخل پرتاب کند.
•    اگر بازیکن توپ را به دروازه بان در محوطه ۶ متر (داخل قوس) پاس دهد، این خطا جریمه پنالتی دارد.
•    اگر توپ در هوا، داخل محوطه ۶ متر باشد، بازیکنان می توانند بدون اینکه خط را لمس کنند، توپ را روی هوا بگیرند و به بازی ادامه دهند.
•    دروازه بان می تواند موقع گرفتن پنالتی تا پشت خط کوچک یعنی خط ۴ متر بیاید.
•    دروازه بان کرنر ندارد و فقط بازیکنان کرنر دارند.
•    اگر پشت خط ممتد (قوس) خطا شود، از پشت خط منقطع، ضربه خطا زده می شود.
•    اگر ضربه از اوت، مستقیم به درون دروازه رود، گل محسوب می شود.
•    موقع زدن ضربه خطا یا پنالتی و اوت باید یک کف پا چسبیده به زمین باشد.
•    اگر بازیکن خارج از محوطه زمین باشد ولی توپ در داخل، بازی ادامه می یابد.
•    در صورتی یک تیم می تواند تقاضای وقت استراحت نماید که یا توپ گل شده باشد و یا پشت دروازه خودی رفته باشد.
•    رانینگ یعنی اینکه بازیکن بدون اینکه دریبل بزند، بیش از ۳ قدم راه برود. 

با دست دیگر در بالای سر و به وسیله دو انگشت علامت ۲ را نشان دهد یعنی بازیکن ۲ دقیقه اخراج شده است. بازیکنی که ۳ بار ۲ دقیقه اخراج شود، کارت قرمز گرفته و حق بازی کردن ندارد؛ یا اصطلاحاً دیسکافیله شده است. بعد از دو دقیقه یک بازیکن دیگر می تواند جایگزین بازیکن اخراجی شود.
o    در هنگام تعویض، اگر بازیکن زودتر از بازیکن تعویضی وارد زمین شود، مجازات دو دقیقه شامل هر دو بازیکن می شود.
o    اگر در هنگام زدن پنالتی، پس از سوت داور، بازیکن پنالتی زننده توپ را به زمین بزند، خطا محسوب شده و حق زدن پنالتی از آن تیم گرفته می شود.
o    اگر بازیکن مدافع در هنگام دفاع، داخل قوس شود و مزاحمت ایجاد نماید خطای پنالتی گرفته می شود


تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۷ | 14:31 | نویسنده : علی قنایی //دبیر تربیت بدنی |